فضای کاری

دو ساختمان سه ‌طبقه و هر دو شیشه‌ای ارتباط فردا مطابق با روند محیط‌های شفاف کاری در جهان طراحی‌ شده است.

ما بازی را دوست داریم چون ما را با هم دوست می‌کند و باعث می‌شود یادمان نرود ما یک تیم هستیم.

بعضی بازیهای نوستالژیک باعث می‌شود کودک درون‌مان فعال شود، می‌دانیم کودکها خلاق‌ترند.

ما آبدارچی نداریم به جایش فضاهای مناسبی برای دور هم جمع شدن و گپ زدن و چیزی خوردن داریم.


شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا