سوپرمارکت‌های مالی

شرکت ارتباط فردا برای اولین بار در ایران شبکه سوپرمارکت مالی خود را با نام مراکز ارتباط فردا فعال کرده‌است. این مراکز کانال عرضه خدمات مالی (بانک، بیمه، صرافی، سرمایه‌گذاری، مشاوره مالی و ...) به صورت B2B2C هستند. محلی‌سازی خدمات و الگوی One Stop Shopping دو رویکرد اصلی در توسعه مراکز هستند. هم اکنون قریب به هفتاد مرکز در 30 استان کشور فعال است.


شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا