افتخارات و جوایز

جایزه ملی تعالی سازمانی: تقدیرنامه 2 ستاره برای تعالی سال 1395

جایزه تعالی منابع انسانی: تقدیرنامه دو ستاره تعالی منابع انسانی سال 1395

محصول برتر ششمین جشنواره دکتر نوربخش: بخش شرکتها- پلتفورم ایران کارت سال 1395

برنده تندیس برنزین و لوح تقدیر رهبر دیجیتالی: از شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا سال 1395

برنده تندیس برنزین و لوح تقدیر نوآوری دیجیتالی: شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا سال 1395

برنده لوح تقدیر زبدگی دیجیتالی: شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا سال 1395

جایزه ملی تعالی سازمانی: تقدیرنامه 1 ستاره برای تعالی سال 1394

محصول منتخب پنجمین جشنواره دکتر نوربخش: بخش بانکی- سامانه هدف (نسخه موبایلی) سال 1394

برگزیده پنجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات: برترین اپلیکیشن تلفن همراه سال 1394

مقام سوم مسابقات ایده پردازی و برنامه نویسی ابزارهای هوشمند (Iran Mobicode 2014) سال 1393

اپلیکیشن برتر موبایل جشنواره موبایل ایران (Iran App Festival) سال 1393


شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا